Animaux

25e Elevage Boxer Genève 2019
Zoo de San Diego
Boxers